FAQ en Algemene Voorwaarden

FAQ

Kan ik met meer dan 1 paard of hond een fotoshoot boeken?

Dat kan! Het is de vrije keuze van een klant of deze 1 pakket wil combineren voor meerdere dieren of dat de klant kiest om per pakket per dier te werken.

Hoe verloopt een fotoshoot?

In de eerste instantie neemt een klant contact op met mij via een van de beschikbare kanalen zoals de website of sociale media. Samen bespreken we wat jij nu net graag op foto wil. Tijdens de fotoshoot toon ik je enkele beelden zodat jij kan besturen en je een idee hebt van hoe het er een beetje uit zal zien. Na de fotoshoot ontvang je binnen 2-3 dagen jouw keuzegallerij waar jij uit alle genomen foto's jouw favorieten kiest. Deze worden achteraf bewerkt en digitaal doorgestuurd naar jou.

Wat als ze op het moment van de fotoshoot regen of slecht weer voorspellen?

Vaak ben ik (dankzij ons Belgisch weermodel) geneigd om tot de dag ervoor of als dat kan op de dag zelf te beslissen of een shoot al dan niet kan doorgaan. Vaak geven ze regen uit, maar doet het uiteindelijk niet zo veel. Fotograferen is altijd mogelijk in zon of tijdens bewolking. Zelf kleine miezer detecteer mijn camera niet, zodat we toch de shoot kunnen laten doorgaan indien gewenst.

Algemene voorwaarden


1. ALGEMEEN

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Maryline Verstraeten Photography

2. Bij het afnemen van diensten gaat u akkoord met deze voorwaarden. Heeft u bezwaar tegen deze voorwaarden, kan u dit voor het boeken van een shoot kenbaar maken.

3. Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder gewenst moment door Maryline Verstraeten Photography worden aangepast.


2. FOTOSHOOTS

1. U kiest voor Maryline Verstraeten Photography omdat de stijl van fotograferen u aanspreekt, Maryline Verstraeten Photography is vrij haar kennis en inzicht in haar fotografie toe te passen, zowel bij het fotograferen als met het bewerken van de foto's.

2. Bij iedere fotoshoot worden alle bestanden ter beschikking gesteld om hieruit uw favorieten aan te duiden die na het betalen van de factuur bewerkt zullen worden. Het is ten alle tijde verboden foto's over te nemen uit de keuzegallerij. Ook zal er in geen geval worden ingestemd met het doorsturen van onbewerkte beelden.

3. De omgeving heeft invloed op de kwaliteit van de foto's. Ben je dus niet zeker of jouw locatie geschikt is voor een fotoshoot? Neem dan gerust contact op vooraf.

4. Zorg dat uw paarden klaar staan als de fotograaf komt. De fotograaf moet aan de slag kunnen met propere paarden. Laat de fotograaf niet onnodig wachten op paarden die nog niet gereed zijn.

5. Binnen maximaal drie dagen ontvangt u de keuzegallerij via Pixieset. Maximaal 4 weken na het moment van de shoot mag u uw foto's verwachten via Wetransfer.com. De foto's die bewerkt zijn worden maximaal 2 jaar door de fotograaf bewaard. Indien de foto's dienen verwijderd te worden voor opslag wordt u zeker gecontacteerd zodat u indien gewenst nog enkele foto's kan bijbestellen.


3. BOEKINGEN VAN FOTOREPORTAGES EN WORKSHOPS

1. Een fotoshoot boeken dient gedaan te worden via de inboeklink die u ontvangt via email of bericht. De fotografe kan niet aansprakelijk worden gesteld indien dit niet correct gebeurd is en ze niet tijdig op de shoot komt opdagen. Twijfelt u of de fotografe de boeking ontvangen heeft, neem dan gerust contact op.

2. Reiskosten van de fotograaf zijn niet bij de prijs van een fotoshoot inbegrepen en dienen nog apart te worden voldaan. 

3. 50% van het verschuldigde bedrag voor de fotoshoot dienen via een factuur de dag voor de shoot te worden voldaan via overboeking. Is het voorschot niet betaald op de dag van de shoot, dan wordt de shoot automatisch geannuleerd en dienen de annuleringskosten nog betaald te worden (50% van de shoot). 

4. Het boeken van een fotoshoot is niet vrijblijvend. Zodra er een afspraak gemaakt is voor een fotoshoot is annuleren niet meer mogelijk binnen de 2 dagen voorafgaand aan de shoot tenzij bij uitzonderlijke gevallen zoals een sterfgeval, ziekte of weerverlet. In geval van annulering van een opdracht heeft Maryline Verstraeten Photography het recht om te beslissen of de annulering gebeurde door geldige reden en wordt de helft van de shoot als annuleringskosten in rekening gebracht.

5. Wanneer u reeds het voorschot betaald heeft en het is bijvoorbeeld slecht weer of de fotografe wordt ziek, dan krijgt u dit voorschot terug als een cadeaubon. De bon mag gebruikt worden door jezelf wanneer je de shoot op een ander moment inplant, of worden verkocht of geschonken.

6. Bij het maken van een fotoshoot is het weer een onstabiele factor. Bij bewolking en zonneschijn kunnen foto’s gemaakt worden. Echter bij regen niet, vanwege de apparatuur. De fotografe kan in dit geval de fotoshoot verzetten. Als u beslist de fotograaf, ondanks regenvoorspellingen toch te laten komen, betaalt u de benzinekosten die de fotograaf heeft moeten maken als de reportage vanwege slecht weer alsnog niet door heeft kunnen gaan. 


4. CADEAUBONNEN

1. U kunt bij Maryline Verstraeten Photography een cadeaubon kopen.

2. De cadeaubon kan niet retour genomen worden en kan niet worden ingewisseld voor geld. 

3. U mag een cadeaubon schenken of verkopen aan een ander.

4. Een cadeaubon is tot het einde van het volgende jaar geldig na afgifte. Echter is het wel zo dat wanneer de prijzen veranderen, er een opleg zal zijn om aan het gewenste pakket te komen.

5. De waarde van de cadeaubon wordt als korting verrekend op het totaalbedrag van de aantal gekozen foto's. Bijbestellen is dus ook mogelijk.

6. Een cadeaubon kan 1x gebruikt worden voor de volledige waarde. U ontvangt geen geld of tegoed retour indien uw bestelling een lagere waarde heeft dan de waarde van de cadeaubon. 

7. Bij het boeken van een fotoshoot met een cadeaubon dient u de cadeaubon bij u te hebben bij aanvang van de shoot.


5. KLACHTEN, AANSPRAKELIJKHEID & VERANTWOORDELIJKHEID 

1. Klachten betreffende het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de foto’s schriftelijk aan Maryline Verstraeten Photography te worden verteld. Maryline Verstraeten Photography heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren.

2. Het is in geen geval mogelijk om geld terug te eisen. Bij ontevredenheid zal er eventueel een nieuwe afspraak worden gemaakt om alsnog het gewenste doel te bereiken. Dit is uitsluitend mogelijk als er volgens punt 5.1 binnen 10 dagen een officiële klacht is ingediend. 

3. Het is in geen geval mogelijk om (schade)claims te leggen op Maryline Verstraeten Photography, in welke zin dan ook.

4. U bent tijdens de fotoshoot zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor uzelf en uw eigendommen. Schade aan uzelf, uw eigendommen en aan anderen is in de breedste zin van het woord op geen enkele wijze te verhalen op de fotograaf. 

5. Deelname aan een fotoshoot of workshop is volledig op eigen risico. 


6. AUTEURSRECHTEN & PUBLICATIES

1. Auteursrechten (en andere rechten die door de Belgische wet aan de fotograaf toegeschreven worden) van alle fotoshoot blijven altijd in het bezit van Maryline Verstraeten Photography. Indien u foto’s wilt gebruiken voor publicatie, neem dan altijd vooraf contact met ons op. 

2. Op geleverde foto’s rusten altijd de auteursrechten van Maryline Verstraeten Photography. U koopt een digitale foto of afdruk, niet de rechten op de foto. Indien u een foto wilt gebruiken of publiceren voor commerciële doeleinden, moet u hiervoor altijd voorafgaande schriftelijke toestemming vragen bij de fotograaf. 

3. Iedere toestemming voor publicatie is slechts rechtsgeldig via een schriftelijke overeenkomst met Maryline Verstraeten Photography, deze moet u op ieder verzoek van de fotograaf kunnen tonen.

4. Iedere toegewezen recht op publicatie is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Als u bijvoorbeeld uw paard verkoopt, heeft de nieuwe eigenaar geen recht op de foto’s. De nieuwe eigenaar zal zelf ook moeten betalen voor afdrukken, digitale bestanden en publicaties.

5. Op alle producten van Maryline Verstraeten Photography rusten auteursrechten. Het is daarom niet toegestaan deze producten te vermeerderen of te publiceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Iris van Meijl. Ook digitale bestanden zonder logo zijn auteursrechtelijk beschermd en dus uitsluitend voor uw eigen gebruik en niet voor publicatie. 

6. Maryline Verstraeten Photography mag foto's van uw paard, ten allen tijde naar eigen inzicht gebruiken, verkopen aan derden, verveelvoudigen en publiceren voor zowel non-commerciële als commerciële doeleinden. De fotograaf is niet verplicht dit te melden aan de eigenaar van het paard, al zullen we indien mogelijk wel proberen om u op de hoogte te brengen van aankomende publicaties. 

7. Bij iedere vorm van overeengekomen publicatie dient fotografisch werk duidelijk met het logo getoond worden. Wanneer dit niet mogelijk is dient er bij de foto vermeldt te worden: “Foto: Maryline Verstraeten Photography.” of een tag op Instagram of Facebook. Bij het niet nakomen van deze voorwaarde komt de fotografe een extra vergoeding toe van tenminste 100% van het bedrag verschuldigd aan publicatie rechten.

9. Bij openbaarmaking/publicatie dient de wederpartij terstond en zonder kostenberekening een bewijsexemplaar van de publicatie aan de fotografe te doen toekomen.